Desenvolupament d’utillatges de fabricació

Peces amb geometries complexes, comporten dificultat de subjecció durant el procés de fabricació.

A DMD Mecanitzats desenvolupem els nostres propis utillatges amb la finalitat de mecanitzar sempre en les millors condicions i així aconseguir la millor precisió i qualitat en acabats de peça.

Per a sèries llargues, produïm utillatges multipeça amb la finalitat d’optimitzar la mecanització i poder baixar temps de fabricació, amb el resultat d’una disminució del preu-peça de cara a client, mantenint la qualitat.