Reparacions i manteniments industrials

Tot conjunt mecànic i els seus components tenen un desgast en el temps. Nosaltres reconstruïm les parts mecàniques avariades i fabriquem recanvis per a aquelles que s’han de reemplaçar amb una freqüència determinada.